Välkommen till Norrlandskod


Utveckling med rötterna i Norrland

Ta reda på mer

Norrlandskod Aktiebolag


Norrlandskod Aktiebolag är ett IT-konsultbolag med huvudkontor i södra Stockholm. Vi fokuserar främst på webbutveckling i ASP.Net med särskild expertis inom EPiServer-sfären.

Vidare

Vår verksamhet


EPiServer-kompetens

Vi har hög kompetens inom EPiServer.

Modern teknik

Vi arbetar mycket med ny Microsoft-teknik.

Agila arbetssätt

Vi har lång vana av agilt arbete i stora team.

Kvalitet och förvaltning

Vi bygger automatiska tester och komplexitet efter behov.

Norrlandskod Aktiebolag
Org: 559114-2319
BG: 5203-7314